Kto zwykle bardziej się angażuje?

Kto lubi podsumowywać wydarzenia dnia?

Kto łatwiej nawiązuje nowe znajomości?

Kto potrafi nadzorować kilka spraw jednocześnie?

Woman - ikona line4woman.
Przeczytaj więcej
z lewej strony.
line4man.
Przeczytaj więcej
z prawej strony.
Man - ikona

Kto ma lepszą intuicję?

Kto jest lepszym słuchaczem?

Kto dąży do harmonii i zgody?

Komu lepiej wychodzi podtrzymywanie kontaktów z innymi ludźmi?