Kto bardziej dba o wygląd zewnętrzny?

Kto ma lepszą intuicję?

Kto troszczy się o szczegóły?

Kto zwykle bardziej się angażuje?

Woman - ikona line4woman.
Przeczytaj więcej
z lewej strony.
line4man.
Przeczytaj więcej
z prawej strony.
Man - ikona

Kto lubi podsumowywać wydarzenia dnia?

Kto dąży do harmonii i zgody?

Kto w rozmowie zadaje więcej pytań?

Komu lepiej wychodzi podtrzymywanie kontaktów z innymi ludźmi?