Komu lepiej wychodzi podtrzymywanie kontaktów z innymi ludźmi?

Kto zwykle bardziej się angażuje?

Kto jest lepszym słuchaczem?

Kto ma przeważnie dłuższą listę "rzeczy do zrobienia"?

Woman - ikona line4woman.
Przeczytaj więcej
z lewej strony.
line4man.
Przeczytaj więcej
z prawej strony.
Man - ikona

Kto w rozmowie zadaje więcej pytań?

Kto łatwiej nawiązuje nowe znajomości?

Kto dąży do harmonii i zgody?

Kto bardziej dba o wygląd zewnętrzny?