Kto bardziej interesuje się innymi ludźmi?

Kto ma przeważnie dłuższą listę "rzeczy do zrobienia"?

Komu lepiej wychodzi podtrzymywanie kontaktów z innymi ludźmi?

Kto dąży do harmonii i zgody?

Woman - ikona line4woman.
Przeczytaj więcej
z lewej strony.
line4man.
Przeczytaj więcej
z prawej strony.
Man - ikona

Kto łatwiej nawiązuje nowe znajomości?

Kto zwykle bardziej się angażuje?

Kto bardziej dba o wygląd zewnętrzny?

Kto ma lepszą intuicję?