Kto ma przeważnie dłuższą listę "rzeczy do zrobienia"?

Kto ma lepszą intuicję?

Kto łatwiej nawiązuje nowe znajomości?

Kto bardziej interesuje się innymi ludźmi?

Woman - ikona line4woman.
Przeczytaj więcej
z lewej strony.
line4man.
Przeczytaj więcej
z prawej strony.
Man - ikona

Kto jest lepszym słuchaczem?

Kto w rozmowie zadaje więcej pytań?

Kto dąży do harmonii i zgody?

Kto potrafi nadzorować kilka spraw jednocześnie?